• หน้าแรก
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ถึง 65 ปี
 • มีที่พักอาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
  • ลูกจ้าง/พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
  • เกษตรกรมีรายได้รับต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
  • อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการมีรายได้รับต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

 

*หมายเหตุ: การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีเกษตรกร/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
Copyright © 2022 S Leasing Co., Ltd. all right reserved